Pages

July 24, 2014

உலகின் மாட்சிமைக்குரிய ஆட்சி அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே!

நிச்சயமாக வானங்கள் பூமியின் ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. அல்லாஹ்வையன்றி உங்களுக்கு பாதுகாவலனோ, உதவி செய்பவனோ இல்லை என்பதை நீர் அறியவில்லையா? (அல்குர்ஆன்:2:107)

No comments: